nên đề nghị mức lương bao nhiêu

Vậy anh chị muốn đề nghị mức lương bao nhiêu?

Điều này sẽ khiến bạn rất khó thương lượng được mức lương như mong muốn. Vì sao? Có thể công ty dành ngân sách trả