cách cân bằng cuộc sống

Quy tắc PERMA giúp cân bằng lại cuộc sống của bạn

Thành tích chính là những mục tiêu bạn luôn cố hết sức để đạt được trong công việc lẫn cuộc sống. Xác định điều bạn