kỹ năng giao tiếp

Cách chính phục các nhà tuyển dụng nhanh chóng

Lắng nghe kỹ những gì nhà tuyển dụng nói sẽ giúp bạn đặt câu hỏi phù hợp. Những câu hỏi về văn hóa công ty,

Làm gì để công việc được thuận buồm xuôi gió

Hãy thực tế. Đừng yêu cầu công ty những điều phi thực tế. Hãy thấu hiểu công ty của bạn, cách quản trị và những

Kỹ năng cần thiết để lấy lòng khách hàng nhanh chóng

Khi đã đưa ra thỏa thuận về thời hạn cụ thể, thì hãy luôn cố gắng không để nhỡ nhằm đảm bảo chữ “tín”. Nên